ПЛАТФОРМА ЗА ИНДУСТРИАЛНА СИМБИОЗА НА ЧЕРНОМОРСКИЯ РЕГИОН

„Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД стана част от Платформата за Индустриална Симбиоза на Черноморския регион (BSISP).
 
Целта на проекта SYMNET е намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда и същевременно стимулиране на икономическото и социално развитие на Черноморския басейн посредством създаване на индустриална симбиозна система като нов и иновативен подход посредством обмяна на ресурси.
 
Индустриалната симбиоза предполага три основни възможности за обмяна на ресурси:
•           Повторно използване на отпадъците от производството (вторичните материали) — обмяна на ресурси между две или повече страни;
•           Утилизация/инфраструктурно споделяне — съвместно използване и управление на често употребявани ресурси, като енергия, вода и отпадни води;
•           Съвместно предоставяне на услуги — покриване на едни и същи нужди при различните фирми, отнасящи се до служебни дейности като например пожарообезопасителни, транспорт и осигуряване на храна.
 
За реализацията на проекта е създадена електронна платформа посредством която различните партньори, производители, потребители могат да обменят информация за потребностите си и да установят връзка която да доведе до индустриална симбиоза помежду им. В платформата към момента членуват 278 организации и компании от различни сектори от икономиката – промишленост, логистика, туризъм, енергетика, неправителствени и държавни организации от четирите страни участници и една от тях е Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт АД.
 
За повече информация: http://www.projectsymnet.eu/