Доставка на резервен сървър към системите за детекция на експлозиви на летище Бургас и летище Варна
Плащания