Доставка, монтаж и конфигуриране на втори сървър (Matrix server) към системите за детекция на експлозиви на летище Бургас и летище Варна – HEIMANN Smiths Detection HI-SCAN 10080 EDX-2is

Плащания