„Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД /ФТСЕМ АД/, със седалище и адрес гр.Варна, летище Варна, концесионер на летищата Варна и Бургас, инициира провеждането на процедура за избор на изпълнител за поръчка с предмет: „Подобрения на ВИП зона в Терминал 1 на Летище Бургас ”

Плащания