"Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД, гр.Варна, инициира провеждането на процедура за избор на изпълнител за поръчка с предмет: "Изготвяне на работен проект за дренажна система на писта за излитане и кацане на летище Бургас"

Плащания