Процедура: "Управление на проекта, контрол върху строителните работи /качествен контрол и администриране на договора за "Разширение и реконструкция на перона на летище Бургас - зона северозапад“"
Валидна от: 17.07.2018
Статус: Отворена за участие
Съобщения: За участие телефон за контакт: Катя Загорова - 0884 433 199;katya.zagorova@fraport-bulgaria.comПроцедура: "Проектиране и изграждане на система за периметрова охрана при летище Варна и летище Бургас“
Валидна от: 11.07.2018
Статус: Отворена за участие
Съобщения: За участие телефон за контакт: от 23.07. до 03.08.2018 Весела Алексиева - 0884 801 337 след 04.08.2018 - Светослав Петров - 0884 801 375;Vesela.Aleksieva@fraport-bulgaria.com;Svetoslav.Petrov@fraport-bulgaria.comПроцедура: "Изработване на преместваеми парапети за нуждите на летище Варна“
Валидна от: 06.07.2018
Статус: Отворена за участие
Съобщения: За участие телефон за контакт: Весела Алексиева - 0884 801 337;Vesela.Aleksieva@fraport-bulgaria.comПроцедура: "Доставка и монтаж на нова периметрова ограда - летище Варна“
Валидна от: 02.07.2018
Статус: Отворена за участие
Съобщения: За участие телефон за контакт: Симеон Неделчев - 0889 353-230;Simeon.Nedelchev@fraport-bulgaria.comПроцедура: "Д-ка и имплементиране на софтуерна платформа за управление на човешките ресурси - летище Варна и летище Бургас“
Валидна от: 26.06.2018
Статус: Отворена за участие
Съобщения: За участие телефон за контакт: Катя Загорова - 0884 433 199;katya.zagorova@fraport-bulgaria.comПроцедура: "Имплементиране на решение за споделена инфраструктура и интерфейс за директен достъп до система на авиокомпаниите “
Валидна от: 18.06.2018
Статус: Отворена за участие
Съобщения: За участие телефон за контакт: Катя Загорова - 0884 433 199;katya.zagorova@fraport-bulgaria.comПроцедура: "Разширение и реконструкция на перона на летище Бургас “
Валидна от: 04.06.2018
Статус: Отворена за участие
Съобщения: За участие телефон за контакт: Катя Загорова - 0884 433 199;katya.zagorova@fraport-bulgaria.com