Процедура: " Проектиране Нови складове за стоки и материали и помещения за архиви - летище Бургас “
Валидна от: 21.3.2019
Статус: Предстояща процедура
Съобщения: За участие телефон за контакт: Симеон Неделчев - 0889 353230 ; Simeon.Nedelchev@fraport-bulgaria.com

Процедура: " Рехабилитация на участъци от Перон на Летище Варна “
Валидна от: 21.3.2019
Статус: Предстояща процедура
Съобщения: За участие телефон за контакт: Симеон Неделчев - 0889 353230 ; Simeon.Nedelchev@fraport-bulgaria.com

Процедура: " Строителство на разширение на КПП летище Бургас “
Валидна от: 21.3.2019
Статус: Предстояща процедура
Съобщения: За участие телефон за контакт: Весела Алексиева - 0884 801337; Vesela.Aleksieva@fraport-bulgaria.com

Процедура: " Частичeн ремонт на хидроизолация на стоманобетонов покрив на Терминал 2 – летище Варна “
Валидна от: 21.3.2019
Статус: Предстояща процедура
Съобщения: За участие телефон за контакт: Симеон Неделчев - 0889 353230 ; Simeon.Nedelchev@fraport-bulgaria.com

Процедура: " Доставка на пътно – маркировъчна боя, разредител и светлоотражателни перли за хоризонтална маркировка и знаци в работната площ на Летище Бургас и Летище Варна “
Валидна от: 13.3.2019
Статус: Отворена за участие
Съобщения: За участие телефон за контакт: Никола Згуров - 0886 767062 ; Nikola.Zgurov@fraport-bulgaria.com

Процедура: " СМР по преустройство на помещения в сутерена на Терминал 1 на летище Варна “
Валидна от: 12.3.2019
Статус: Отворена за участие
Съобщения: За участие телефон за контакт: Симеон Неделчев - 0889 353230 ; Simeon.Nedelchev@fraport-bulgaria.com

Процедура: " КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПО ЗУТ - промени по противопожарното оборудване на ЖП разтоварището за авиационно гориво, с. Тополи - Летище Варна“
Валидна от: 25.2.2019
Статус: Отворена за участие
Съобщения: За участие телефон за контакт: Симеон Неделчев - 0889 353230 ; Simeon.Nedelchev@fraport-bulgaria.com