Процедура: "Ремонт на помещение в ГСМ на летище Бургас“
Валидна от: 19.09.2018
Статус: Предстояща процедура
Съобщения: За участие телефон за контакт: Весела Алексиева - 0884 801 337; Vesela.Aleksieva@fraport-bulgaria.comПроцедура: "Обновяване на част от периметрова ограда - летище Бургас“
Валидна от: 19.09.2018
Статус: Отворена за участие
Съобщения: За участие телефон за контакт: Симеон Неделчев - 0889 353-230;Simeon.Nedelchev@fraport-bulgaria.comПроцедура: "Доставка на 200 000 куб.м. Природен газ за отопление за нуждите на летище Бургас“
Валидна от: 12.09.2018
Статус: Отворена за участие
Съобщения: За участие телефон за контакт: Симеон Неделчев - 0889 353-230;Simeon.Nedelchev@fraport-bulgaria.comПроцедура: "Сключване на договор за специализиран превоз на служители на летище Бургас“
Валидна от: 12.09.2018
Статус: Отворена за участие
Съобщения: За участие телефон за контакт: Симеон Неделчев - 0889 353-230;Simeon.Nedelchev@fraport-bulgaria.comПроцедура: "Подобрения в зоната на изходите – Терминал 2
Летище Варна- Съоръжения осигуряващи "седящи" места в зоната за пре-бординг. “
Валидна от: 03.09.2018
Статус: Отворена за участие
Съобщения: За участие телефон за контакт: Весела Алексиева - 0884 801 337; Vesela.Aleksieva@fraport-bulgaria.comПроцедура: "Проектиране и изпълнение на автомивка - летище Бургас“
Валидна от: 20.08.2018
Статус: Отворена за участие
Съобщения: За участие телефон за контакт: Симеон Неделчев - 0889 353-230;Simeon.Nedelchev@fraport-bulgaria.com