Процедура: " Проектиране на: Светлини за защита на пистата за излитане и кацане, вертикална маркировка и система за ранно предупреждение - Летище Варна“
Валидна от: 9.5.2019
Статус: Предстояща процедура
Съобщения: За участие телефон за контакт: Симеон Неделчев - 0889 353230 ; Simeon.Nedelchev@fraport-bulgaria.com

Процедура: " Доставка и монтаж на нов дизел генератор или инсталиране на съществуващ такъв за осигуряване на аварийно захранване на ТПГСМ, летище Варна“
Валидна от: 2.5.2019
Статус: Предстояща процедура
Съобщения: За участие телефон за контакт: Светослав Петров - 0884 801 375; svetoslav.petrov@fraport-bulgaria.com

Процедура: " Изработване на инвестиционен проект за изграждане на КПП за стоки, материали и служители в Терминал 3 на летище Варна“
Валидна от: 2.5.2019
Статус: Отворена за участие
Съобщения: За участие телефон за контакт: Светослав Петров - 0884 801 375; svetoslav.petrov@fraport-bulgaria.com

Процедура: " Ремонт на покрив на Военен склад, декоративна обшивка на Терминал 2 и тераса на дирекция Летище Варна“
Валидна от: 2.5.2019
Статус: Отворена за участие
Съобщения: За участие телефон за контакт: Симеон Неделчев - 0889 353230 ; Simeon.Nedelchev@fraport-bulgaria.com

Процедура: " Проектиране на Разширение на обслужваща площадка - летище Бургас“
Валидна от: 2.5.2019
Статус: Предстояща процедура
Съобщения: За участие телефон за контакт: Весела Алексиева - 0884 801337; Vesela.Aleksieva@fraport-bulgaria.com

Процедура: " Разширение към централизирана система за антивирусна защита на летище Варна и летище Бургас “
Валидна от: 19.4.2019
Статус: Отворена за участие
Съобщения: За участие телефон за контакт: Светослав Петров - 0884 801 375; svetoslav.petrov@fraport-bulgaria.com

Процедура: " Проектиране на автомивка за самолетообслужваща техника зона "Въздух" Летище Варна“
Валидна от: 2.4.2019
Статус: Отворена за участие
Съобщения: За участие телефон за контакт: Весела Алексиева - 0884 801337; Vesela.Aleksieva@fraport-bulgaria.com

Процедура: " Разширение на служебен Контролно-пропускателен пункт на летище Бургас “
Валидна от: 21.3.2019
Статус: Отворена за участие
Съобщения: За участие телефон за контакт: Весела Алексиева - 0884 801337; Vesela.Aleksieva@fraport-bulgaria.com

Процедура: " Частичeн ремонт на хидроизолация на стоманобетонов покрив на Терминал 2 – летище Варна “
Валидна от: 21.3.2019
Статус: Отворена за участие
Съобщения: За участие телефон за контакт: Симеон Неделчев - 0889 353230 ; Simeon.Nedelchev@fraport-bulgaria.com