Процедура: "Ремонт на покривна стъклена пирамида в салон "Пристигане" в Терминал 1 на летище Варна “
Валидна от: 19.04.2018
Статус: Отворена за участие
Съобщения: За участие телефон за контакт: Светослав Петров - 0884 801 375 ;svetoslav.petrov@fraport-bulgaria.comПроцедура: "Доставка на Регулируема самолетна пътническа стълба за летище Варна“
Валидна от: 16.04.2018
Статус: Отворена за участие
Съобщения: За участие телефон за контакт: Светослав Петров - 0884 801 375 ;svetoslav.petrov@fraport-bulgaria.comПроцедура: "Изграждане на зелена стена в Зимна градина - ВИП летище Варна“
Валидна от: 11.04.2018
Статус: Отворена за участие
Съобщения: За участие телефон за контакт: Светослав Петров - 0884 801 375 ;svetoslav.petrov@fraport-bulgaria.com


Процедура: "Подмяна на част от ВиК мрежата на летище Варна “
Валидна от: 09.03.2018
Статус: Отворена за участие
Съобщения: За участие телефон за контакт: Весела Алексиева - 0884 801 337 ;Vesela.aleksieva@fraport-bulgaria.com


Процедура: "Сключване на рамков договор за разширение компютърни мрежи - летище Варна и летище Бургас “
Валидна от: 13.03.2018
Статус: Отворена за участие
Съобщения: За участие телефон за контакт: Симеон Неделчев - 0889 353-230 ;Simeon.Nedelchev@fraport-bulgaria.com