Процедура: "Поставяне на декоративна мрежа и ремонт на помещение в Терминал 1 "Заминаващи" на летище Бургас“
Валидна от: 09.11.2018
Статус: Предстояща процедура
Съобщения: За участие телефон за контакт: Весела Алексиева - 0884 801 337 ; Vesela.aleksieva@fraport-bulgaria.comПроцедура: "Доставка софтуерни лицензи и миграция на инфраструктурни услуги при летище Варна и летище Бургас“
Валидна от: 29.10.2018
Статус: Отворена за участие
Съобщения: За участие телефон за контакт: Светослав Петров - 0884 801 375; svetoslav.petrov@fraport-bulgaria.comПроцедура: "Доставка на GSM мобилни апарати по за летище Варна и летище Бургас “
Валидна от: 06.11.2018
Статус: Предстояща процедура
Съобщения: За участие телефон за контакт: Светослав Петров - 0884 801 375; svetoslav.petrov@fraport-bulgaria.comПроцедура: "Доставка на преносими компютри и монитори за летище Варна и летище Бургас“
Валидна от: 05.11.2018
Статус: Предстояща процедура
Съобщения: За участие телефон за контакт: Светослав Петров - 0884 801 375; svetoslav.petrov@fraport-bulgaria.comПроцедура: "Проектиране и изграждане на система за управление на складовото стопанство летище Варна"
Валидна от: 12.10.2018
Статус: Отворена за участие
Съобщения: За участие телефон за контакт: Весела Алексиева - 0884 801 337 ; Vesela.aleksieva@fraport-bulgaria.comПроцедура: "Увеличаване на височината на периметровата ограда 300 м. - летище Варна“
Валидна от: 15.10.2018
Статус: Предстояща процедура
Съобщения: За участие телефон за контакт: Весела Алексиева - 0884 801 337 ; Vesela.aleksieva@fraport-bulgaria.com