Процедура: "Доставка на слушалки за запуск на ВС - летище Бургас и летище Варна “
Валидна от: 17.05.2018
Статус: Предстояща процедура
Съобщения: За участие телефон за контакт: Светослав Петров - 0884 801 375 ;svetoslav.petrov@fraport-bulgaria.comПроцедура: "Демонтаж на тента пред Терминал 1 Пристигащи, на летище Бургас“
Валидна от: 09.05.2018
Статус: Отворена за участие
Съобщения: За участие телефон за контакт: Симеон Неделчев - 0889 353-230 ;Simeon.Nedelchev@fraport-bulgaria.comПроцедура: "Доставка на преносими терминали към системи полетна информация и обратна връзка при летище Варна и летище Бургас “
Валидна от: 14.05.2018
Статус: Отворена за участие
Съобщения: За участие телефон за контакт: Светослав Петров - 0884 801 375 ;svetoslav.petrov@fraport-bulgaria.comПроцедура: "Доставка на Машина за противообледенителна обработка на ВС - летище Бургас “
Валидна от: 06.03.2018
Статус: Отворена за участие
Съобщения: За участие телефон за контакт: Весела Алексиева - 0884 801 337 ;Vesela.aleksieva@fraport-bulgaria.com


Процедура: "Промяна на горивна база на Котелна централа на летище Бургас“
Валидна от: 03.05.2018
Статус: Отворена за участие
Съобщения: За участие телефон за контакт: Симеон Неделчев - 0889 353-230 ;Simeon.Nedelchev@fraport-bulgaria.comПроцедура: "Подобрения на Котелна централа на летище Бургас“
Валидна от: 03.05.2018
Статус: Отворена за участие
Съобщения: За участие телефон за контакт: Симеон Неделчев - 0889 353-230 ;Simeon.Nedelchev@fraport-bulgaria.com