Процедура: "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация нан помпи и масови разходомери за авиационно гориво JET A1 в отдел ГСМ летище Варна “
Валидна от: 7.1.2019
Статус: Отворена за участие
Съобщения: За участие телефон за контакт: Светослав Петров - 0884 801 375; svetoslav.petrov@fraport-bulgaria.comПроцедура: "Рехабилитация на настилки по централна перонна пътека за рулиране на летище Бургас “
Валидна от: 7.1.2019
Статус: Отворена за участие
Съобщения: За участие телефон за контакт: Симеон Неделчев - 0889 353-230; Simeon.Nedelchev@fraport-bulgaria.comПроцедура: "Реконструкция и подмяна на отводнителни канали на перон - зона МС2/Мс5 на летище Варна“
Валидна от: 7.1.2019
Статус: Отворена за участие
Съобщения: За участие телефон за контакт: Симеон Неделчев - 0889 353-230; Simeon.Nedelchev@fraport-bulgaria.comПроцедура: "Обследване и проектиране на нови клонове на поливна система и интегрирането им към съществуваща - летище Бургас“
Валидна от: 23.11.2018
Статус: Отворена за участие
Съобщения: За участие телефон за контакт: Симеон Неделчев - 0889 353-230; Simeon.Nedelchev@fraport-bulgaria.com