Външна

„Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД – Летище Бургас - обявява прием на документи за временна позиция за Сезон 2019 за Оператор зареждане с гориво"в отдел “Горива и смазочни материали”

Оператор зареждане с гориво

летище Бургас

Позицията е предназначена за  кандидати без опит в авиацията. Компанията предлага обучение преди активния летен сезон, като за времето, което е необходимо да се отдели е предвидено допълнително възнаграждение!

Основни задължения:

 • Участва в приемането на авиационно гориво от автоцистерни,влакови цистерни или от друго, указано във вътрешните инструкции място;

 • Зарежда автоцистерната с авиационно гориво от хидрант, зарежда въздухоплавателни средства (ВС) и други;

 • Извършва визуален контрол на автоцистерната и горивото;

 • След установяване на самолетна стоянка до ВС разпъва гориво зареждащите шлангове и заземяващия кабел и ги куплира към самолета;

 • При подаване на гориво към ВС следи измервателните уреди да не превишават нормите и цялостния процес на зареждане;

 • Оформя първичния документ за извършената услуга и го предоставя за подпис на отговорно лице от екипажа, представител на заредения самолет;

 • Отговаря за предотвратяване замърсяването и оводняването на авиационното гориво;

 • Носи отговорност за спазване технологичните изисквания за работа с авиационно гориво и противооблединителна течност;

 • Отговаря за правилното и нагледно водене и съхранение на документацията в отдел Горива и Смазочни Материали (ГСМ).

Изисквания:

 • Средно образование- Техническо/химическо;

 • Професионален опит -С предимство минимум 1 година трудов стаж за работа с горива и в ГСМ бази;

 • Свидетелство за правоуправление категория В.

Ако виждате своя шанс за кариерно развитие в нашата компания, можете да кандидатствате, като се регистрирате в раздел КАРИЕРИ на fraport-bulgaria.com и изпратите своята кандидатура !

Ние оставяме летището в сърцето на всеки пътник!

                             Направете го и вие!

 


Външна

„Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД – Летище Бургас - обявява прием на документи за временна позиция за Сезон 2019 за "Шофьор самолетообслужваща техника"в отдел Перонно  обслужване и карго


Позицията е предназначена за кандидати без опит в авиацията.

Компанията предлага обучение преди активния летен сезон, като за времето, което е необходимо да се отдели за това обучение, е предвидено допълнително възнаграждение.

 

Основни задължения:

 • Товари, разтоварва и сортира багажи, карго пратки и др. на/от въздухоплавателно средство (ВС) и в сортировъчно хале;

 • Управлява самолетообслужваща техника (СОТ) при обслужване на ВС: Електрокар, Влекач, Самоходна багажна лента, Микробус;

 • По време на обслужването на ВС спазва инструкциите по разпределението на товара, дадени от Координатор наземно обслужване;

 • Обработва документи, свързани с работата на МПС и самолетообслужваща техника (СОТ), както и документи, свързани с оперативната работа.

   

  Изисквания:

 • Средно образование;

 • Свидетелство за правоуправление на МПС/категория "В";

 • Удостоверение за правоспособност за работа с мотокар и електрокар e предимство.

  Какво предлагаме ние?

 • атрактивно заплащане и работа на смени;

 • безплатни обучения и получаване на възнаграждение след успешното им преминаване;

 • допълнителни награди при добро представяне;

 • сезонен бонус;

 • безплатен фитнес център и лятно парти в края на сезона.

 

      Регистрирайте се в раздел КАРИЕРИ на fraport-bulgaria.com и изпратете своята кандидатура!Само одобрените по документи ще получат покана за интервю

 

Ние оставяме летището в сърцето на всеки пътник!

Направете го и вие!


Външна

„Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД – Летище Бургас - обявява прием на документи за временна позиция за Сезон 2019 за "Шофьор тежкотоварен автомобил"в отдел Перонно  обслужване и карго


Позицията е предназначена за кандидати без опит в авиацията.

 

Шофьор тежкотоварен автомобил

 

Основни задължения:

 

 • Управлява самолетообслужваща техника (СОТ) и обслужва въздухоплавателни средства (ВС) с: eлектрогенератор, тоалетна кола, водоноска, специализиран автомобил за обслужване на пътници с намалена подвижност (амбулифт), микробус, влекач, самоходна багажна лента;

 • Получава и попълва документи, свързани с работата на МПС и самолетообслужваща техника (СОТ);

 • При нужда извършва товаро-разтоварни дейности на багажи, карго пратки и др. на/от ВС.

 

 Изисквания:

 • Средно образование;

 • Професионален опит: трудов стаж ,като водач на МПС категория "С";

 • Свидетелство за управление на МПС категория „С“.

  Какво предлагаме ние?

 • атрактивно заплащане и работа на смени;

 • безплатни обучения и получаване на възнаграждение след успешното им преминаване;

 • допълнителни награди при добро представяне;

 • сезонен бонус;

 • безплатен фитнес център и лятно парти в края на сезона.

 •       Регистрирайте се в раздел КАРИЕРИ на fraport-bulgaria.com и изпратете своята кандидатура!Само одобрените по документи ще получат покана за интервю

   

  Ние оставяме летището в сърцето на всеки пътник!

  Направете го и вие!


Външна

Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД – Летище Бургас - обявява прием на документи за временна позиция за Сезон 2019 за                             "Рентгенов оператор"в отдел Сигурност

Позицията е предназначена за кандидати без опит в авиацията. Компанията предлага обучение преди активния летен сезон, като за времето, което е необходимо да се отдели за това обучение, е предвидено допълнително възнаграждение

Основни задължения:

 • Работа на пунктове за проверка на лица, техния ръчен багаж и МПС;

 • Извършване на проверка на пътническите документи и пропуските на служители;

 • Наблюдение и оценка на поведението на преминаващите лица;

 • Следене за правилното поставяне на багажа върху транспортната лента на рентгена, в съответствие с изискванията за получаване на ясно рентгеново изображение и дистанция между отделните багажи;

 • Насочване на лицата за преминаване индивидуално през рамковия метал-детектор, при спазване на необходимата технологична дистанция и следене на сигнализацията на метал-детекторната рамка;

 • Извършване на ръчно претърсване на пътници и багажи;

 • Работа с рентгеновата апаратура;

 • Извършване на проверка на МПС, съгласно установена методология

Изисквания:

 • Средно образование;

 • Владеенето на английски или други чужди езици е предимство;

Какво предлагаме ние?

 • атрактивно заплащане и работа на регулярни смени;

 • безплатни обучения и получаване на възнаграждение след успешното им преминаване;

 • допълнителни награди при добро представяне;

 • сезонен бонус;

 • безплатен фитнес център и лятно парти в края на сезона.

Предлагаме Ви не просто работа, а едно авиационно приключение!

 

Ние оставяме летището в сърцето на всеки пътник!

                                   Направете го и вие!


Външна
 
„Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД – Летище Варна - обявява прием на документи за временна позиция за Сезон 2019 за позицията

"Работник поддръжка на летателно поле и сгради"Основни задължения:
 • Участва в отстраняването на констатирани нередности по бетоновите , асфалтовите настилки и тревните площи  на летателното поле;
 • Участва в остраняване на нередности по сгради и съоръжения – боядисване , вътрешни и външни настилки и облицовки , ВиК ремонтни дейности;
 •  Участва в изпълнението на плановете по пролетно-лятна и есенно-зимната подготовка на звеното;
 • Изпълнява качествено и в срок поставените задачи.


Вие имате:
 

 • Средно образование:
 • Опит в областта на строителството минимум 2 години
 • Опит в работата със строителна техника и механизация
 • Шофьорска книжка категория B
 • Категория Ткт  /предимство/
 • Опит в работата на летище /предимство/


Какво предлагаме ние?


•атрактивно заплащане и работа на регулярни смени;
•безплатни обучения и получаване на възнаграждение след успешното им преминаване;
•допълнителни награди при добро представяне;
•сезонен бонус;
•безплатен фитнес център и лятно парти в края на сезона.


Ние оставяме летището в сърцето на всеки пътник!

Направете го и Вие!


Външна

Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД – концесионерът на 

летище Варнa и летище Бургас, обявява  конкурс за позиция:

 

Началник отдел „Човешки ресурси“

 

   Основни дейности:

 

 • Организира и ръководи цялостната дейност на отдел  „Човешки ресурси”,;

 • Организира и управлява всички процеси в компанията, свързани с трудовите правоотношения, съгласно Българското законодателство;

 • Участва при промени в структурата на компанията;

 • Разработва и провежда обучения на различнинива в структурата на компанията;

 • Ръководи и организира дейностите по набиране, подбор и наемане на персонал;

 • Разработване на ясни политики и осигурява комуникирането им със служителите и ръководството на компанията;

 • Разработва, организира и имплементира проекти и програми, свързани с оценката на представянето на служителите в компанията, мотивацията икариерното им развитие, подобряването ефективността и удовлетвореността на персонала;

 • Подпомага мениджърите в изграждането на продуктивна работна среда и ефективни взаимоотношения в компанията;

 • Представя фирмената политика и култура сред персонала, спазвайки лидерските стандарти на компанията.

 

Основни изисквания

 • Висше образование;

 • Практически опит в областта на управлението на човешките ресурси –минимум 5 години;

 • Отлично познаване на трудовото законодателство;

 • Свободно владеене на английски език.

 

            Регистрирайте се в раздел КАРИЕРИ на fraport-bulgaria.com и изпратете своята кандидатура до 20.05.2019!

 

Ние оставяме летището в сърцето на всеки пътник!

Направете го и Вие!


Външна

Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД -  летище Варна и летище Бургас, обявява конкурс за позиция   към отдел „Информационни технологии“

Старши експерт ИТ инфраструктура

 

Основни задължения

 • Организира администрирането и обслужването на ИТ системите на компанията;

 • Познава добре основните характеристики на ИТ архитектурата на дружеството-компютърна техника, сървъри, LAN архитектура, операционните системи и обкръжението им и приложения в експлоатация;

 • При разработване на софтуерни продукти подпомага работните екипи, работещи в това направление;

 • Участва в процеса на тестване и внедряване на софтуерните приложения;

 • Контролира проверките по системите и ресурсите;

 • Контролира и разпределя правата за администриране и процеса на изпълнение като работа с потребители, технологично обезпечаване , архивиране и възстановяване, следене на онлайн състояние на системите;

 • Анализира и представя становище за внедрените софтуерни приложения и комплекси, при установяване на неефективност.

   

    Вие имате

 • Висше образование в сферата на ИТ

 • Професионален опит в областта на ИТ мин.5 години

 • Курсове и сертификати: VMware, Citrix, LAN, SAN, Microsoft, Linux, Backup, DBA

   

Ако виждате своя шанс за кариерно развитие в нашата компания, можете да кандидатствате, като се регистрирате в раздел КАРИЕРИ на fraport-bulgaria.com и изпратите своята кандидатура не по-късно от 26.05.2019г! Само одобрените по документи ще получат покана за интервю.

 

Ние оставяме летището в сърцето на всеки пътник!

Направете го и Вие!


Външна

„Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД – Летище Варна - обявява прием на документи за временна позиция за Сезон 2019 за позицията "Оператор наземно обслужване"


Позицията е предназначена за кандидати без опит в авиацията.

Компанията предлага обучение преди активния летен сезон, като за времето, което е необходимо да се отдели за това обучение, е предвидено допълнително възнаграждение.

 

Основни задължения:

 • Товари, разтоварва и сортира багажи, карго пратки и др. на/от въздухоплавателно средство (ВС) и в сортировъчно хале;

 • Управлява самолетообслужваща техника (СОТ) при обслужване на ВС: Електрокар, Влекач, Самоходна багажна лента, Микробус;

 • По време на обслужването на ВС спазва инструкциите по разпределението на товара, дадени от Координатор наземно обслужване;

 • Обработва документи, свързани с работата на МПС и самолетообслужваща техника (СОТ), както и документи, свързани с оперативната работа.

   

  Изисквания:

 • Средно образование;

 • Свидетелство за правоуправление на МПС/категория "В";

 • Удостоверение за правоспособност за работа с мотокар и електрокар e предимство.

  Какво предлагаме ние?

 • атрактивно заплащане и работа на смени;

 • безплатни обучения и получаване на възнаграждение след успешното им преминаване;

 • допълнителни награди при добро представяне;

 • сезонен бонус;

 • безплатен фитнес център и лятно парти в края на сезона.

 

      Регистрирайте се в раздел КАРИЕРИ на fraport-bulgaria.com и изпратете своята кандидатура!Само одобрените по документи ще получат покана за интервю

 

Ние оставяме летището в сърцето на всеки пътник!

Направете го и Вие!


Външна

Оператор сигурност

Летище Варна

Позицията е предназначена за  кандидати без опит в авиацията. Компанията предлага обучение преди активния летен сезон, като за времето, което е необходимо да се отдели е предвидено допълнително възнаграждение!

 

Основни задължения:

 • Контролира достъпа до багажното хале;

 • Изпълнява процедурата по съпоставка пътник - регистриран багаж;

 • Следи затоварванено/разтоварването на регистрирания багаж ;

 • Изпълнява процедурата по защита на регистрирания багаж;

 • Следи всеки регистриран багаж да бъде правилно чекиран;

 • Предприема всички позволени му от закона действия спрямо тези, които застрашават сигурността на полетите в гражданската авиация;

 • Информира прекия си ръководител за всички настъпили промени, които биха застрашили изискванията за сигурност;

 • При откриване на подозрителни или изоставени предмети, незабавно информира прекия си ръководител и изпълнява неговите указания;

 • Извършват наблюдение, патрулиране и други видове физически контрол в критичните части на ЗОД и в прилежащите зони, до които има обществен достъп, за да се идентифицират лица с подозрително поведение, да се открият слаби места, които биха могли да бъдат използвани за извършване на акт на незаконна намеса, и да се възпрат лицата, възнамеряващи да извършат такъв акт.

Изисквания:

 • Средно образование;

 • Владеене на чужд език.

   

Ако виждате своя шанс за кариерно развитие в нашата компания, можете да кандидатствате, като се регистрирате в раздел КАРИЕРИ на fraport-bulgaria.com и изпратите своята кандидатура не по-късно от 20.05.2019г!


1