Външна

Служител на гише за регистрация на пътници и багажи - Специална категория пътници

летище Бургас

Позицията е предназначена за кандидати без опит в авиацията. Компанията предлага обучение преди активния летен сезон, като за времето, което е необходимо да се отдели е предвидено допълнително възнаграждение!

 

Основни задължения

 • Пряко отговаря за обслужването на пътниците с намалена подвижност и на специалните категории пътници и техните багажи;

 • При пристигане осигурява на пътниците с намалена подвижност приоритетно преминаване през гишетата на ГКПП и асистира при получаването на багаж;

 • При заминаване осугурява на пътниците с намалена подвижност приоритетно преминаване през гишетата за регистрация, проверка по сигурност и паспортна проверка до зоната за специални категории пътници в Транзитен салон;

 • Координира обслужването на всички специални категории пътници и техните багажи.

 

Изисквания:

 • Средно образование;

 • Отлично владеене на английски;

 • Владеенето на немски или руски език е предимство;

 • Компютърна грамотност.

 • Какво предлагаме ние?

 • атрактивно заплащане и работа на регулярни смени;

 • безплатни обучения и получаване на възнаграждение след успешното им преминаване;

 • допълнителни награди при добро представяне;

 • сезонен бонус;

 • безплатен фитнес център и лятно парти в края на сезона.

 • Регистрирайте се в раздел КАРИЕРИ на fraport-bulgaria.com и изпратете своята кандидатура не по късно от 31.03.2018г!

   

  Ние оставяме летището в сърцето на всеки пътник!

  Направете го и вие!

 

 

 


Външна

“Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД – Летище Бургас обявява конкурс за постоянна позиция:

 

                                    Шофьор тежкотоварен автомобил над 12 тона

                                             към отдел „Перонно обслужване и карго“

                                                              летище Бургас 

Oсновни задължения:

 • Проверява и приема поверената му Самолетообслужваща техника (СОТ) и МПС от Ръководител смяна „Перонно обслужване и карго;

 • Запознава се с работната обстановка при застъпване на дежурството и приема работата от дежурния работник от предходната смяна;

 • Запознава се с разписанието за движението на самолетите и разпределението на работата по време на дежурство;

 • Управлява СОТ И МПС при обслужване на ВС и пътници:перонен автобус, влекач, електрогенератори, самоходна багажна лента, пътническа стълба, тоалетна кола, водоноска, кетеринг автомобил, амбулифт, микробус;

 • Спазва стриктно правилата за движение за безопасно подхождане и установяване на МПС и СОТ към въздухоплавателното средство(ВС)

 • Следи за изправното състояние на поверената му техника, проверява готовността за работана машините и съоръженията за зимно почистване на писта за излитане и кацане, пътеки за рулиранеи перон;

 • Участва в обслужването карго и поща превозвани с товарно или пътническо ВС;

 • Съпровожда пътниците между самолета и терминалните изходи;

 • При нужда участва в товаро-разтоварни дейности на багажи, карго пратки и др. на/от ВС.

 

Изисквания:

 • Средно образование;

 • Професионален опит на летище минимум 3 сезона ;

 • Свидетелство за правоуправление категория B , C и Д ;

 • Физически и психически здрав ;

 

 

 

 Ако виждате своя шанс за кариерно развитие в нашата компания, можете да кандидатствате, като се регистрирате в раздел КАРИЕРИ на fraport-bulgaria.com и изпратите своята кандидатура не по-късно от 30.04.2018г! Само одобрените по документи ще получат покана за интервю!


Външна

„Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД – Летище Бургас- обявява прием на документи за временна позиция за Сезон 2018 за "Работник товаро-разтоварна дейност"в отдел “Перонно обслужване и карго


Позицията е предназначена за кандидати без опит в авиацията.

Компанията предлага обучение преди активния летен сезон, като за времето, което е необходимо да се отдели за това обучение, е предвидено допълнително възнаграждение.

 

Основни задължения

 • Извършва обслужване на ВС на перона;

 • Поставя осигурителни конус около ВС при спазване на схемите на всяка авиокомпания;

 • Извършва приемане, сортиране ,товарене и разтоварване на багаж и карго ;

 • Работи с BRS –система ;

 • Извършва товаро-разтоварна дейност на перона и отговаря за целостта на багажа на пътниците;

 • Разпределя багажите и товарите в багажните отделения на ВС, съгласно нарежданията на Рампагента.

   

Изисквания:

 • Средно образование;

 • Желание за работа в екип.

 

 

Регистрирайте се в раздел КАРИЕРИ на fraport-bulgaria.com и изпратете своята кандидатура!

 

Ние оставяме летището в сърцето на всеки пътник!

Направете го и Вие!


Външна

„Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД – Летище Бургас - обявява прием на документи за временна позиция за Сезон 2018 за "Шофьор самолетообслужваща техника"в отдел Перонно  обслужване и карго


Позицията е предназначена за кандидати без опит в авиацията.

Компанията предлага обучение преди активния летен сезон, като за времето, което е необходимо да се отдели за това обучение, е предвидено допълнително възнаграждение.

 

Основни задължения:

 • Товари, разтоварва и сортира багажи, карго пратки и др. на/от въздухоплавателно средство (ВС) и в сортировъчно хале;

 • Управлява самолетообслужваща техника (СОТ) при обслужване на ВС: Електрокар, Влекач, Самоходна багажна лента, Микробус;

 • По време на обслужването на ВС спазва инструкциите по разпределението на товара, дадени от Координатор наземно обслужване;

 • Обработва документи, свързани с работата на МПС и самолетообслужваща техника (СОТ), както и документи, свързани с оперативната работа.

   

  Изисквания:

 • Средно образование;

 • Свидетелство за правоуправление на МПС/категория "В";

 • Удостоверение за правоспособност за работа с мотокар и електрокар e предимство.

  Какво предлагаме ние?

 • атрактивно заплащане и работа на регулярни смени;

 • безплатни обучения и получаване на възнаграждение след успешното им преминаване;

 • допълнителни награди при добро представяне;

 • сезонен бонус;

 • безплатен фитнес център и лятно парти в края на сезона.

 

      Регистрирайте се в раздел КАРИЕРИ на fraport-bulgaria.com и изпратете своята кандидатура!

 

Ние оставяме летището в сърцето на всеки пътник!

Направете го и вие!


Външна

„Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД – Летище Бургас - обявява прием на документи за временна позиция за Сезон 2018 за "Шофьор тежкотоварен автомобил"в отдел Перонно  обслужване и карго


Позицията е предназначена за кандидати без опит в авиацията.

 

Шофьор тежкотоварен автомобил

 

Основни задължения:

 

 • Управлява самолетообслужваща техника (СОТ) и обслужва въздухоплавателни средства (ВС) с: eлектрогенератор, тоалетна кола, водоноска, специализиран автомобил за обслужване на пътници с намалена подвижност (амбулифт), микробус, влекач, самоходна багажна лента;

 • Получава и попълва документи, свързани с работата на МПС и самолетообслужваща техника (СОТ);

 • При нужда извършва товаро-разтоварни дейности на багажи, карго пратки и др. на/от ВС.

 

 Изисквания:

 • Средно образование;

 • Професионален опит: трудов стаж ,като водач на МПС категория "С";

 • Свидетелство за управление на МПС категория „С“.

  Какво предлагаме ние?

 • атрактивно заплащане и работа на регулярни смени;

 • безплатни обучения и получаване на възнаграждение след успешното им преминаване;

 • допълнителни награди при добро представяне;

 • сезонен бонус;

 • безплатен фитнес център и лятно парти в края на сезона.

 •       Регистрирайте се в раздел КАРИЕРИ на fraport-bulgaria.com и изпратете своята кандидатура!

   

  Ние оставяме летището в сърцето на всеки пътник!

  Направете го и вие!

   


Външна

„Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД – Летище Бургас - обявява прием на документи за временна позиция за Сезон 2018 за "Шофьор тежкотоварен автомобил  над 12 тона "в отдел Перонно  обслужване и карго


Позицията е предназначена за кандидати без опит в авиацията.

Шофьор тежкотоварен автомобил над 12 тона

 

Основни задължения:

 • Управлява МПС и самолетообслужваща техника (СОТ) при обслужване на въздухоплавателни средства (ВС) и пътници: перонен автобус, микробус, специализиран автомобил за обслужване на пътници с намалена подвижност (амбулифт);

 • По време на работа с машините следи за нормалната работа на двигателя и използваните помощни агрегати;

 • Следи за правилното закрепване на помощните принадлежности и товара.

  При поява на техническа неизправност уведомява прекия си ръководител;

 • Носи отговорност за безопасното качване и слизане на пътниците от пътническите автобуси;

 • Получава и попълва документи, свързани с работата на МПС и СОТ;

 • Извършва трансфер на пътнически багаж от хотела до летище;

 • Участва в аварийно-спасителните работи, както и в тренировъчните действия;

 

 

Изисквания:

 • Средно образование /предимство е техническо образование/;

 • Свидетелство за правоуправление на МПС кат.СЕ /Д или ДЕ;

 • Професионален опит-  3 год. като водач на МПС с посочените категории.

Какво предлагаме ние?

 • атрактивно заплащане и работа на регулярни смени;

 • безплатни обучения и получаване на възнаграждение след успешното им преминаване;

 • допълнителни награди при добро представяне;

 • сезонен бонус;

 • безплатен фитнес център и лятно парти в края на сезона.

 

      Регистрирайте се в раздел КАРИЕРИ на fraport-bulgaria.com и изпратете своята кандидатура!

 

Ние оставяме летището в сърцето на всеки пътник!

Направете го и вие!


Външна

„Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД – Летище Бургас - обявява прием на документи за временна позиция за Сезон 2018 за "Контрольор по затоварване/координатор наземно обслужване"в отдел „Наземно обслужване“


Позицията е предназначена за кандидати без опит в авиацията. Компанията предлага обучение преди активния летен сезон, като за времето, което е необходимо да се отдели за това обучение, е предвидено допълнително възнаграждение.

  Основни задължения:

 • Извършва подготовка за обслужване на въздухоплавателните средства (ВС) – данни за входящо затоварване, инструкция за затоварване, заявки за услуги, необходима техника и персонали проверява самолето-стоянката за чужди предмети;

 • Посреща самолета на стоянката и поставя конуси и столчета;

 • Осъществява контакт с екипажа за получаване на входящи полетни документи;

 • Координира цялостното обслужване на самолета;

 • След консултации с екипажа на въздухоплавателното средство, дава команда за стартиране на бординга на пътниците;

 • Контролира правилното затоварване на въздухоплавателното средство, както и навременното му тръгване;

 • Отчита допълнителни услуги и осигурява тяхното фактуриране;

 • Отстранява столчета и конуси от колесниците на въздухоплавателното средство;

 • Осигурява стартирането на двигателите и оглежда стоянката след напускането от въздухоплавателното средство;

 • Поддържа и съхранява полетната документация.

 

Изисквания

 • Средно образование;

 • Владеене на английски език;

 • Свидетелство за управление на МПС категория „В“.

Какво предлагаме ние?

 • атрактивно заплащане и работа на регулярни смени;

 • безплатни обучения и получаване на възнаграждение след успешното им преминаване;

 • допълнителни награди при добро представяне;

 • сезонен бонус;

 • безплатен фитнес център и лятно парти в края на сезона.

Регистрирайте се в раздел КАРИЕРИ на fraport-bulgaria.com и изпратете своята кандидатура!

 

Ние оставяме летището в сърцето на всеки пътник!

Направете го и вие!


Външна

„Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД – Летище Бургас - обявява прием на документи за временна позиция за Сезон 2018 за "Автомонтьор"в отдел Управление на съоръжението


Позицията е предназначена за кандидати без опит в авиацията.

Компанията предлага обучение преди активния летен сезон, като за времето, което е необходимо да се отдели за това обучение, е предвидено допълнително възнаграждение.

Основни задължения:

 

Автомонтьор

 • Съдейства за техническата изправност и експлоатационната готовност на техниката, експлоатирана в служба"Поддръжка на оборудване за наземно обслужване,,

 • Извършва качествени технически обслужвания, периодични технически прегледи и аварийни ремонти на техническите средства за самолетно обслужване, автомобили за общ транспорт и оборудване на наземно обслужване;

 • Поддържа при постоянна изправност, предоставените му за работа машини, инструменти и съоръжения;

 • Поддържа реда и чистотата;

 • Не използва повереното му оборудване извън целите на възложената му работа, отговаря персонално за използваното оборудване;

 • Работи в екип или самостоятелно.

Изисквания:

 • Средно специално /професионален курс

 • Професионален опит минимум 2 години

 • Физически и психически здрав

  Какво предлагаме ние?

 • атрактивно заплащане и работа на регулярни смени;

 • безплатни обучения и получаване на възнаграждение след успешното им преминаване;

 • допълнителни награди при добро представяне;

 • сезонен бонус;

 • безплатен фитнес център и лятно парти в края на сезона.

 

      Регистрирайте се в раздел КАРИЕРИ на fraport-bulgaria.com и изпратете своята кандидатура!

 

Ние оставяме летището в сърцето на всеки пътник!

Направете го и вие!

 


Външна

„Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД – Летище Варна - обявява прием на документи за временна позиция за Сезон 2018 за "Шофьор на цистерна"

 

Основни задължения

 • Управление на технически изправен автомобил

 • Зареждане на специализираните автомобили за ГСМ с авиационно гориво

 • Отвеждане на автомобила до самолетната стоянка по очертана схема за движение и подхождане към самолета, спазвайки инструкциите за безопасност

 • Контролиране на техническото състояние на автомобила

 • Носене на отговорност за правилното и нагледно водене на пътните листи на автомобила

 

Изисквания

 • Средно образование

 • Свидетелство за правоуправление на МПС кат. С+Е

 • Професионален опит като шофьор с кат. С+Е минимум 2 години

 • Удостоверение за ADR

  Какво предлагаме ние?

 • атрактивно заплащане и работа на регулярни смени;

 • безплатни обучения и получаване на възнаграждение след успешното им преминаване;

 • допълнителни награди при добро представяне;

 • сезонен бонус;

 • безплатен фитнес център и лятно парти в края на сезона.

 • Регистрирайте се в раздел КАРИЕРИ на fraport-bulgaria.com и изпратете своята кандидатура!

   

  Ние оставяме летището в сърцето на всеки пътник!

  Направете го и Вие!

 


Външна

„Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД – Летище Варна - обявява прием на документи за временна позиция за Сезон 2018 за позиция

Шофьор тежкотоварен автомобил над 12 тона

 

Основни задължения:

 • Управлява МПС и самолетообслужваща техника (СОТ) при обслужване на въздухоплавателни средства (ВС) и пътници: перонен автобус, микробус, специализиран автомобил за обслужване на пътници с намалена подвижност (амбулифт);

 • По време на работа с машините следи за нормалната работа на двигателя и използваните помощни агрегати;

 • Следи за правилното закрепване на помощните принадлежности и товара.

  При поява на техническа неизправност уведомява прекия си ръководител;

 • Носи отговорност за безопасното качване и слизане на пътниците от пътническите автобуси;

 • Получава и попълва документи, свързани с работата на МПС и СОТ;

 • Извършва трансфер на пътнически багаж от хотела до летище;

 • Участва в аварийно-спасителните работи, както и в тренировъчните действия;

 

Изисквания:

 • Средно образование /предимство е техническо образование/;

 • Свидетелство за правоуправление на МПС кат.СЕ /Д или ДЕ;

 • Професионален опит- 3 год. като водач на МПС с посочените категории.

Какво предлагаме ние?

 • атрактивно заплащане и работа на регулярни смени;

 • безплатни обучения и получаване на възнаграждение след успешното им преминаване;

 • допълнителни награди при добро представяне;

 • сезонен бонус;

 • безплатен фитнес център и лятно парти в края на сезона.

 

 

Регистрирайте се в раздел КАРИЕРИ на fraport-bulgaria.com и изпратете своята кандидатура!

 

Ние оставяме летището в сърцето на всеки пътник!

Направете го и Вие!

 


1 2