Вътрешна
Само за служители на постоянен трудов договор към ФТСЕМ АД

Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД -  летище Бургас,

обявява прием на документи за обучение и участие във вътрешен конкурс за вакантна позиция за

 

Началник отдел „Сигурност“

 • Смяташ ли, че имаш нужните качества да ръководиш голям екип от хора?

 • Имаш собствено виждане по отношение как трябва да изглежда организацията наработата в отдела?

 • Планирането, организирането и контролирането са твоите силни качества?

 • Имаш професионални знания по нормативната база, касаещи авиационна сигурност?

 • Имаш желание за промяна и нови предизвикателства?

 • Вярваш в собствените си възможности и качества?

   

  Запиши се  сега за участие в обучителния конкурс за позиция

  Началник отдел „Сигурност“!

   

  Това не е просто конкурс, а възможност! Възможност да научиш, да видиш и  да преживееш всичко, което е свързано с управлението в авиационната сигурност директно от практиката! Всеки участник в обучителния конкурс ще бъде подготвен за ръководене на малки и големи екипи като повиши своите умения за планиране и организиране на ресурси, за работа с финансови инструменти както и познанията си по отношение на нормативната база в областта на авиационната сигурност.

  За провеждане на обучителния конкурс одобрените участници ще формират пул , от който с конкурс ще бъде избран Началник отдел „Сигурност“ към Летище Бургас, а останалите участници ще бъдат подготвени като потенциални кадри за заемане на други ръководни и организаторски позиции в отдел “Сигурност” в бъдеще.

   

Нашите изисквания са:

 • Висше образование;

 • Професионален опит в отдел „Сигурност“ минимум 5 години;

 • Да познава процесите в отдел “Сигурност”;

 • Сертификати от проведено обучение по авиационна сигурност Модул 2 и 3;

 • Владеене на английски език;

 • Успешно издържан входен тест;         

 

Това е твоят  шанс за кариерно развитие в нашата компания!

Не го пропускай, а се регистрирай в раздел КАРИЕРИ на fraport-bulgaria.com и

изпрати своята кандидатура не по-късно от 03.03.2019г!

За допълнителна информация Галина Стоилова 052/ 573 272


Външна

Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД – Летище Бургас - обявява прием на документи за временна позиция за Сезон 2019 за                             "Рентгенов оператор"в отдел Сигурност

Позицията е предназначена за кандидати без опит в авиацията. Компанията предлага обучение преди активния летен сезон, като за времето, което е необходимо да се отдели за това обучение, е предвидено допълнително възнаграждение

Основни задължения:

 • Работа на пунктове за проверка на лица, техния ръчен багаж и МПС;

 • Извършване на проверка на пътническите документи и пропуските на служители;

 • Наблюдение и оценка на поведението на преминаващите лица;

 • Следене за правилното поставяне на багажа върху транспортната лента на рентгена, в съответствие с изискванията за получаване на ясно рентгеново изображение и дистанция между отделните багажи;

 • Насочване на лицата за преминаване индивидуално през рамковия метал-детектор, при спазване на необходимата технологична дистанция и следене на сигнализацията на метал-детекторната рамка;

 • Извършване на ръчно претърсване на пътници и багажи;

 • Работа с рентгеновата апаратура;

 • Извършване на проверка на МПС, съгласно установена методология

Изисквания:

 • Средно образование;

 • Владеенето на английски или други чужди езици е предимство;

Какво предлагаме ние?

 • атрактивно заплащане и работа на регулярни смени;

 • безплатни обучения и получаване на възнаграждение след успешното им преминаване;

 • допълнителни награди при добро представяне;

 • сезонен бонус;

 • безплатен фитнес център и лятно парти в края на сезона.

Предлагаме Ви не просто работа, а едно авиационно приключение!

 

Ние оставяме летището в сърцето на всеки пътник!

                                   Направете го и вие!


Външна
 
„Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД – Летище Варна - обявява прием на документи за временна позиция за Сезон 2019 за позицията

"Работник поддръжка на летателно поле и сгради"Вие ще имате възможност да:

•Установявате изправността на елементите на летателното поле
•Участвате в отстраняването на констатирани нередности по елементите на летателното поле и сградния фонд
•Участвате в ремонтно-възстановителните работи на сградния фонд по плановете за пролетно-лятната и есенно-зимната подготовка на звеното
•Участвате в ремонтно-възстановителните работи по поверената на звеното техника, подготовката на строителните материали за работа

Вие имате:


•Средно образование
•Опит в областта на ВиК и строителството минимум 2 години /пътно строителство/
•Опит в работата на летище /предимство/
•Опит в работата с техника по поддръжка

Какво предлагаме ние?


•атрактивно заплащане и работа на регулярни смени;
•безплатни обучения и получаване на възнаграждение след успешното им преминаване;
•допълнителни награди при добро представяне;
•сезонен бонус;
•безплатен фитнес център и лятно парти в края на сезона.


Ние оставяме летището в сърцето на всеки пътник!

Направете го и Вие!

Външна
Техник електрически системи


Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД – Летище Варна обявява прием на документи за сезонна позиция за "Техник електрически системи".

Техник електрически системи


Основни задължения:


* Спазва стриктно всички правилници и разпоредби за експлоатация и поддръжка на поднадзорни механични и електро съоръжения, за които отговаря /електрически табла, електрическа мрежа, транспортни мрежи, транспортни ленти и др./
* Извършва поддръжка, профилактичен преглед и текущ ремонт на електро съоръженията, за които отговаря;
* Следи натовареността на електрическите система и при претоварване да алармира висшестоящите ръководители;
* Води стриктно дневник за възникналите производствени аварии и предава информацията на следващата смяна;
* При необходимост взема участие в обслужването на пътници и техните багажи.


Изисквания:
* Средно образование с електротехническа или механическа специалност;
* Професионален опит минимум 2 години в тази област;
 III или по-висока квалификационна група по безопасност при обслужване на електросъоръжения


Какво предлагаме ние?


* атрактивно заплащане и работа на регулярни смени;
* безплатни обучения и получаване на възнаграждение след успешното им преминаване;
* допълнителни награди при добро представяне;
* сезонен бонус;
* безплатен фитнес център и лятно парти в края на сезона.


Ние оставяме летището в сърцето на всеки пътник!
Направете го и вие!


Външна

„Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД – Летище Варна - обявява прием на документи за временна позиция за Сезон 2019 за "Рентгенов оператор"в отдел Сигурност

 Позицията е предназначена за кандидати без опит в авиацията.
Компанията предлага обучение преди активния летен сезон, като за времето, което е необходимо да се отдели за това обучение, е предвидено допълнително възнаграждение.


Основни задължения:
 - Работа на пунктове за проверка на лица, техния ръчен багаж и МПС;
 - Извършване на проверка на пътническите документи и пропуските на служители;
 - Наблюдение и оценка на поведението на преминаващите лица;
 - Следене за правилното поставяне на багажа върху транспортната лента на рентгена, в съответствие с изискванията за получаване на ясно рентгеново изображение и дистанция между отделните багажи;
 - Насочване на лицата за преминаване индивидуално през рамковия метал-детектор, при спазване на необходимата технологична дистанция и следене на сигнализацията на метал-детекторната рамка;
 - Извършване на ръчно претърсване на пътници и багажи;
 - Работа с рентгеновата апаратура;
 - Извършване на проверка на МПС, съгласно установена методология.

Изисквания:
 - Средно образование
 - Владеенето на английски или други чужди езици е предимство
 

Какво предлагаме ние?
 - атрактивно заплащане и работа на регулярни смени;
 - безплатни обучения и получаване на възнаграждение след успешното им преминаване;
 - допълнителни награди при добро представяне;
 сезонен бонус;
 - безплатен фитнес център и лятно парти в края на сезона.

Предлагаме Ви не просто работа, а едно авиационно приключение!


Ние оставяме летището в сърцето на всеки пътник!
Направете го и вие!


1