График за представяне на документи за трудов договор (за служителите от сезон 2018г.)

Приемът на документи е на посочените в графика дати от 8:30 до 11:30ч. и от 13:00 до 15:30ч

Дата
ВАРНА
БУРГАС

18/02

Терминален мениджмънт/ Управление на съоръженията

Управление на съоръженията/ ВИП/ ГСМ

19/02

ГСМ

Перонно и карго (вкл. Почистване на ВС)

20- 22/02

Наземно обслужване

Перонно и карго (вкл. Почистване на ВС)

25-26/02

Пътническо и карго/ ЛКЦ/ ИТ/ Счетоводство

Пътническо обслужване/ РАЛК / ЛКЦ / ИТ

27-28/02

Сигурност

Сигурност

01/03

Обща дата

Обща дата

ЗА ЛЕТИЩЕ БУРГАС: Необходимите документи за сключване на трудов договор с "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт"АД можете да изтеглите по-долу:

Приложени документи
Списък с необходимите прегледи и изследвания
Медицинско свидетелство Рентгенов оператор
Заявление за пропуск за летище
Заявление за работа
Данни за здравно досие
Необходими документи за трудов договор
Заявление за ползване на паркинг
Приложение към заявление за пропуск на летище

ЗА ЛЕТИЩЕ ВАРНА: Необходимите документи за сключване на трудов договор с "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт"АД можете да изтеглите по-долу:

Приложени документи
Списък с необходимите прегледи и изследвания
Заявление за пропуск за летище
Заявление за работа
Данни за здравно досие
Необходими документи за трудов договор
Заявление за ползване на паркинг
Приложение към заявление за пропуск на летище