Филмиране и фотографиране

Запитванията за филмиране и фотографиране с търговска и рекламна цел на територията на летище Бургас трябва да бъдат одобрени от „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД. За този процес са необходими минимум пет работни дни. Заинтересованите лица трябва да прочетат и попълнят следните формуляри:

ПРОЦЕДУРА ЗА ФИЛМИРАНЕ И ФОТОГРАФИРАНЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ - Летище Бургас

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ - Летище Варна

ФОРМУЛЯР ЗА ФИЛМИРАНЕ И ФОТОГРАФИРАНЕ

Попълването на формулярите не гарантира издаването на разрешение за филмиране или фотографиране на територията на летище Бургас и/или летище Варна.