Процедура: "Осигуряване на периметров път на летище Варна "
Валидна от:
Статус: Отворена за участие
Съобщения: За участие телефон за контакт: Симеон Неделчев - 0889 353 230; Simeon.Nedelchev@fraport-bulgaria.com

Процедура: "Подмяна на покривна ламарина с термопанели на Автобаза-Хале 1 на летище Бургас "
Валидна от: 22.08.2017
Статус: Отворена за участие
Съобщения: За участие телефон за контакт: Симеон Неделчев - 0889 353 230; Simeon.Nedelchev@fraport-bulgaria.com