Процедура: "Доставка, актуализация и инсталация на оборудване и софтуерни лицензи към централизирани системи за бекъп и архив на летище Бургас и летище Варна "
Валидна от: 20.07.2017
Статус: Отворена за участие
Съобщения: За участие телефон за контакт: Светослав Петров - 0884 801 375; svetoslav.petrov@fraport-bulgaria.com

Процедура: "Подобрения в котелна централа на летище Бургас"
Валидна от: 08.08.2017
Статус: Отворена за участие
Съобщения: За участие телефон за контакт: Симеон Неделчев - 0889 353 230; Simeon.Nedelchev@fraport-bulgaria.com

Процедура: "Подобрения по пътната инфраструктура на летище Бургас"
Валидна от: 01.08.2017
Статус: Отворена за участие
Съобщения: За участие телефон за контакт: Симеон Неделчев - 0889 353 230; Simeon.Nedelchev@fraport-bulgaria.com

Процедура: "Изграждане на отводнителни системи на пътеки за рулиране „А“ и „Н“ на летище Бургас"
Валидна от: 20.07.2017
Статус: Отворена за участие
Съобщения: За участие телефон за контакт: Весела Алексиева - 0884 801 337; Vesela.aleksieva@fraport-bulgaria.com

Процедура: "Подобрение на водоснабдителната мрежа на летище Бургас"
Валидна от: 13.07.2017
Статус: Отворена за участие
Съобщения: За участие телефон за контакт: Весела Алексиева - 0884 801 337; Vesela.aleksieva@fraport-bulgaria.com