Процедура: "Реконструкция на съществуващи системи за охлаждане и пеногасене на резервоари с вместимост 1000 куб.м. за съхранение на авиационно гориво на Летище Варна, Етап 1 - част ВиК, Електро и пожарна безопасност"
Валидна от: 08.06.2017
Статус: Отворена за участие
Съобщения: За участие телефон за контакт: Весела Алексиева - 0884 801 337; Vesela.aleksieva@fraport-bulgaria.com

Процедура: "Консултантски услуги и строителен надзор съгласно ЗУТ за разширение на паркинги пред Терминал 2 - Летище Бургас"
Валидна от: 16.06.2017
Статус: Отворена за участие
Съобщения: За участие телефон за контакт: Никола Згуров - 0886767062; nikola.zgurov@fraport-bulgaria.com

Процедура: "Проектиране и изграждане на инсталация за подготовка и съхранение на антиобледенителна течност на територията на летище Варна "
Валидна от: 09.06.2017
Статус: Отворена за участие
Съобщения: За участие телефон за контакт: Светослав Петров - 0884 801 375; svetoslav.petrov@fraport-bulgaria.com

Процедура: "Сключване на рамков договор за периодична доставка на почистващи материали и консумативи за Летище Варна и Летище Бургас"
Валидна от: 21.04.2017
Статус: Отворена за участие
Съобщения: За участие телефон за контакт: Весела Алексиева - 0884 801 337; Vesela.aleksieva@fraport-bulgaria.com

Процедура: "Доставка и подмяна на крушки за осветление на Терминал 2 на Летище Варна"
Валидна от: 02.05.2017
Статус: Отворена за участие
Съобщения: За участие телефон за контакт: Весела Алексиева - 0884 801 337; Vesela.aleksieva@fraport-bulgaria.com

Процедура: "Осигуряване на осветление за Техническа стоянка - летище Варна"
Валидна от: 25.04.2017
Статус: Отворена за участие
Съобщения: За участие телефон за контакт: Стилиана Райкова - 0889 901 972; stiliana.raykova@fraport-bulgaria.com

Процедура: "Изграждане на пожароизвестителна система по съоръженията на електроразпределрителната мрежа на летище Варна "
Валидна от: 28.04.2017
Статус: Отворена за участие
Съобщения: За участие телефон за контакт: Весела Алексиева - 0884 801 337; Vesela.aleksieva@fraport-bulgaria.com

Процедура: "Изработване на проект за разширение и план за реконструкция на перона летище Бургас"
Валидна от: 02.05.2017
Статус: Отворена за участие
Съобщения: За участие телефон за контакт: Стилиана Райкова - 0889 901 972; stiliana.raykova@fraport-bulgaria.com