Тук можете да откриете активни обяви за работа във "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт"АД, отнасящи се до постоянна и сезонна заетост, както и информация за стажантската програма, която дружеството провежда всяка година.

ЗА СЛУЖИТЕЛИ, РАБОТИЛИ ПРЕЗ СЕЗОН 2016г.

Ако сте работили на летище Варна или летище Бургас през сезон 2016г. и сте получили покана по телефона от прекия си ръководител да работите през сезон 2017г.,можете да представите комплект Документи за започване на работа на посочените по-долу дати:

ЛЕТИЩЕ ВАРНА
Подаване на документи в Администрация, ет.2 , офис 22 от 9:00 до 12:30

16.02 -17.02.2016 - отдел „Пътническо обслужване и карго“
20.02-22.02.2016г - отдел „Наземно обслужване“
23.02-27.02.2016 – отдел „Сигурност“
28.02 – 01.03.2016 – отдел „ГСМ“, отдел „Безопасност“, отдел „ИТ“, отдел „Терминален мениджмънт“ и отдел „Счетоводство“, отдел „Управление на съоръженията“
02.03.2016 – за служители от всички отдели

ЛЕТИЩЕ БУРГАС
Подаване на документи в Администрация, ет.1 офис  102  от 9:00 до 12:30

16.02 -17.02.2016 отдел „РАЛК“ и отдел „Пътническо обслужване“
20.02-22.02.2016г отдел „Перонно обслужване“
23.02-27.02.2016 – отдел „Сигурност“
28.02 – 01.03.2016 – отдел „ГСМ“, отдел „ЛКЦ“,  отдел „ИТ“, отдел „ВИП“ и отдел „Управление на съоръженията“
02.03.2016 – за служители от всички отдели

Необходимите документи за започване на работа можете да намерите ТУК.


Външна

Служител на гише за регистрация на пътници и багажи

летище Бургас

 

Основни задължения

 • Регистрира пътници и техния багаж за полет.За целта проверява документите за пътуването (билети и документи за самоличност), записва в специална система на всеки един пътник данни за пътуването;

 • Разпределя местата в самолета съгласно инструкциите на авиокомпанията и желанията на пътника;

 • Насочва пътниците към следващите пунктове за проверка и им дава подробна информация относно сигурността;

 • Следи за наличие на свръх багаж и насочва пътниците към мястото за заплащането му;

 • Извършва контрол на бордните карти и документите за самоличност на пътниците при отвеждането им от пътническия терминал към самолета;

 • Обслужва с уважение и търпение клиентите на летището.

 

Изисквания

 • Средно образование;

 • Отлично владеене на английски;

 • Владеенето на немски или руски език е предимство;

 • Компютърна грамотност.

   

  Ако виждате своя шанс за кариерно развитие в нашата компания, можете да кандидатствате, като се регистрирате в раздел КАРИЕРИ на fraport-bulgaria.com и изпратите своята кандидатура не по-късно от 31.03.2017г!


Външна

Рентгенов оператор

отдел "Сигурност" ЛЕТИЩЕ БУРГАС

 Основни задължения

 • Работа на пунктове за проверка на лица, техния ръчен багаж и МПС

 • Извършване на проверка на основанията за преминаване през пункта на лицата (проверка на пътническите документи и пропуски)

 • Наблюдение и оценка поведението на лицата и сигнализира за повишено внимание при проверката на определена категория лица

 • Следене за правилното поставяне на багажа върху транспортната лента на рентгена в съответствие с изискванията за получаване на ясно рентгеново изображение и дистанция между отделните багажи

 • Насочване на лицата за преминаване индивидуално през рамковия метал-детектор, при спазване на необходимата технологична дистанция и следи сигнализацията на метал-детекторната рамка

 • Извършване на ръчно претърсване на пътници и багажи;

 • Работа с рентгеновата апаратура

 • Извършване на проверка на МПС съгласно установена методология

 Изисквания

 • Средно образование

 • Владеене на английски

 • Немски или руски език – предимство;

 • Компютърна грамотност

Ако желаете да бъдете част от нашия екип, можете да кандидатствате не по-късно от 01.03.2017г.

УСПЕХ!


Външна

Организатор ВИП салон

летище Бургас

 

Основни задължения

 • Посреща и изпраща гостите на ВИП залата, като координира цялостния процес по приемане и обработване на заявки, билети, багажи, митническите и паспортни формалности, и др.;

 • Предлага и сервира на гостите на ВИП залата топли и безалкохолни напитки и друга консумация;

 • Асистира и насочва пътниците по време на престоя им на летището;

 • Културно и коректно се отнася към клиенти и колеги на летището. Не повишава тон и не влиза в конфликт с тях..

 

Изисквания

 • Средно образование ( езикова гимназия или сертификат за владеене на чужд език); Висше образование е предимство;

 • Свободно владеене на английски език; Предимство е владеенето на руски език;

 • Свидетелство за правоуправление на МПС, кат. “В”;

 • Компютърна грамотност;

 • Предимство е опит в областта на авиацията.

   

  Ако виждате своя шанс за кариерно развитие в нашата компания, можете да кандидатствате, като се регистрирате в раздел КАРИЕРИ на fraport-bulgaria.com и изпратите своята кандидатура не по-късно от 31.03.2017г!

 •  


Външна

“Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД за поредна година дава възможност на студенти да получат практически опит. Компанията обявява прием на документи за стажантска позиция в отдел „Човешки ресурси” летище Варна.

Вие ще имате възможност да работите по следните проекти:

* Участие в процесите по подбор и набиране на сезонен персонал на летищата Варна и Бургас;
* Участие в процесите на окомплектоване и съхранение на документооборота в отдела.


Изисквания:

* Към момента на кандидатстване да бъдете студент;
* Владеене на английски език;
* Владеене на немски език е предимство;
* Комуникативна и отговорна личност.

 

Ако виждате своя шанс за кариерно развитие в нашата компания, можете да кандидатствате, като се регистрирате в раздел КАРИЕРИ на fraport-bulgaria.com и изпратите своята кандидатура не по-късно от 01.03.2017г!


Външна

Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД – Летище Бургас обявява прием на документи за временна позиция на граждански договор за "Технически сътрудник" към отдел "Човешки ресусри".Основни функции:

* Поддържане и актуализиране на личните доиета на работници и служители на ФТСЕМ АД за Летище Бургас;
* Изграждане на архив със сезонни досиета 2007 – 2015 година;
* Систематизиране на документооборота в отдела.

Изисквания:

* Средно образовнаие
* Умение за работа в екип
* Ориентираност към детайлите.


Ако виждате своя шанс за кариерно развитие в нашата компания, можете да кандидатствате не по-късно от 01.03.2017г!


Външна

Служител гише регистрация на пътници и багажи

Летище Варна

 

Позицията е предназначена за служители без опит на летище. 
Кандидатите ще бъдат обучени преди активния летен сезон, като за времето на обучението е предвидено възнаграждение.

 

Основни задължения:

 • Подготвя необходимите за деня превозни материали и следи за правилното съхранение на флайт купони;

 • Проверява документите на пътниците и се уверява, че притежават всички необходими за осъществяване на пътуването;

 • Издава бордни карти на пътниците след пълната проверка на тяхната информация;

 • Следи за навременното регистриране на пътниците;

 • Претегля и етикира багажа на пътниците по съответните направления, като следи за ограниченията на авиокомпаниите и информира при необходимост от събиране на такса свръхбагаж;

 • Внася коректните данни в записа на всеки пътник /брой и тегло на багажите, връзка с продължение, класа и статус на билета, параметрите на исканото от пътника място, код за специално обслужване, ако е необходимо/;

 • Провежда интервю с пътници по въпроси, засягащи сигурността и съдържанието на ръчния багаж и подава подробна информация;

 • Оказва съдействие на пътници по време на регистрация, включително пътници със специални нужди като непридружени непълнолетни лица (UM), VIP пътници и пътници с намалена мобилност;

 • На изхода осъществява процеса по отвеждане на пътниците, сверява данните от паспорта и бордната карта.

 

Изисквания:

 • Средно образование;

 • Отлично владеене на английски език;

 • Владеенето на немски или руски език е предимство;

 • Компютърна грамотност.

   

Ако виждате своя шанс за кариерно развитие в нашата компания, можете да кандидатствате, като се регистрирате в раздел КАРИЕРИ на fraport-bulgaria.com и изпратите своята кандидатура не по-късно от 31.03.2017г!

 

УСПЕХ!

 


Външна

Организатор ВИП салон

Летище Варна

 

Позицията е предназначена за служители без опит на летище. 
Кандидатите ще бъдат обучени преди активния летен сезон, като за времето на обучението е предвидено възнаграждение.

 

Oсновни задължения:

 • Осигурява високо качество и преференциално ВИП обслужване на всички клиенти, които резервират услугата, от момента на пристигането им на летището до момента на тяхното напускане;

 • Посреща и придружава до ВИП салона заминаващите пътници, получава багаж, гарантира бързо и преференциално преминаване през проверки за сигурност и паспортен контрол, координира превоза на пътниците с подсигурен специализиран ВИП транспорт и придружава пътниците до самолета;

 • Придружава със специализиран ВИП транспорт пристигащите пътници, осигурява бързо и преференциално преминаване през паспортен контрол, обработване на багаж и митнически контрол, изчаква и взема багаж и придружава пътниците до определените за паркиране ВИП места;

 • Осигурява отлично обслужване във ВИП салона, като отговаря за наличието на всички консумативи, уреди и предлагани храни и напитки да бъдат в отлично състояние.

   

Изисквания:

 • Средно образование;

 • Свободно владеене на руски език;

 • Предимство е владеенето на английски език;

 • Компютърна грамотност;

 • Свидетелство за правоуправление на МПС, кат. “В”;

 • Предимство е професионален опит на подобна позиция.

   

Ако виждате своя шанс за кариерно развитие в нашата компания, можете да кандидатствате, като се регистрирате в раздел КАРИЕРИ на fraport-bulgaria.com и изпратите своята кандидатура не по-късно от 31.03.2017г!

 

УСПЕХ!

 


Външна

Контрольор по затоварване/ Операции по наземно обслужване

Летище Варна

 

Позицията е предназначена за служители без опит на летище. 
Кандидатите ще бъдат обучени преди активния летен сезон, като за времето на обучението е предвидено възнаграждение.

 

Основни задължения:

 • Изготвя ръчно или автоматично LOADSHEET;

 • Изготвя ръчно или автоматично центровка на всички типове въздухоплавателни средства;

 • Влиза във връзка с екипажи на въздухоплавателните средства за даване на разчет за вероятното затоварване на въздухоплавателното средство при зареждането му с гориво;

 • Комплектова и предава на лоудконтрол агента всички превозни документи;

 • Поддържа картотека на съобщенията до 90 дни след всеки полет;

 • Поддържа картотека с актуалните телексни адреси на авиокомпаниите;

 • Изготвя допълнителни документи;

 • Участва в обработката на пътници, багажи и карго;

 • Поддържа и съхранява полетната документация като удостоверява с подпис коректността на документите, както и броя багажи и карго на всеки излитащ търговски полет.

 

Изисквания:

 • Средно образование;

 • Английски език;

 • Владеенето на други чужди езици е предимство;

 • Свидетелство за управление на МПС, категория Впредимство.

   

Ако виждате своя шанс за кариерно развитие в нашата компания, можете да кандидатствате, като се регистрирате в раздел КАРИЕРИ на fraport-bulgaria.com и изпратите своята кандидатура не по-късно от 01.03.2017г!

 

УСПЕХ!


1