Вътрешна
Само за служители на постоянен трудов договор към ФТСЕМ АД

Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД – Летище Бургас обявява   конкурс за постоянна позиция:

 Шофьор на т.товарен автомобил над 12т / Ръководител смяна

   отдел „Перонно обслужване и карго

      

 

   Oсновни  задължения:

 • Ръководи, организира и контролира цялостния работен процес в смяната/бригадата/;

 • Ръководи, служителите по работни места според длъжностите и уменията, които притежават;

 • Прави кратък ежедневен инструктаж, определя групи, отговорен по затоварване за всяка според технологичният график;

 • Разяснява особеностите в обработката на ВС, които ще обслужват от групите за периода на смяната;

 • Поддържа необходимата комуникация с отдел „Рамп агенти и лоуд контрол“(РАЛК),“Летищен координационен център“(ЛКЦ),“Пътническо обслужване“(ПО) и др. служби;

 • Извършва постоянен контрол по изпълнение задълженията на служители влизащи в състава на смяната.;

 • Организира , разпределя и контролира спазването на „Технологичния график“по дейностите свързани с обслужването на ВС, пътници, карго и поща;

 • Запознава служителите, влизащи в състава на бригадата с графика на полети за смяната и ги разпределя по работни места;

 • Следи и контролира изправността на СОТ и МПС ;

 • Предприема незабавни действия и информира служба ПОНО при възникнали неизправности и аварии;

 • Контролира и отговаря за дейностите в бригадата, свързани с предпазване от повреда, кражба и неблагоприятни метеорологични условия на багаж, карго и поща;

 • Участва в изготвянето и отговаря за изпълнението на месечния график за работно време;

 • Извършва и работа от друг характер, макар и да не съответства на неговите основни функционални задължения по преценка на прекия ръководител;

 • При производствена нужда управлява СОТ и МПС при обслужване на ВС и пътници

 

 

 • В случаите на обслужване на ВС спазва стриктно правилата за безопасно подхождане и установяване на МПС и СОТ към ВС, следи за нормалната работа на двигателя/МПС,СОТ/и се грижи за изправното състояние на поверената му техника;

 • При производствена необходимост съпровожда пътниците от/до самолета от/до терминалните изходи;участва в товаро-разтоварителна дейност на карго, поща багаж и др

 

 

     Изисквания

 • Образование: средно ,висше е предимство;

 • Професионален опит: длъжността се заема от служител с минимум 5г.стаж на летище в системата на обслужване на ВС;

 • Свидетелство за правоуправление на МПС, категория “B”, “C”, “D”

 • Удостоверение за правоспособност за работа с всички видове СОТ;

 • Физически и психически здрав, годен да понася високи натоварвания.

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Ако виждате своя шанс за кариерно развитие в нашата компания, можете да кандидатствате, като се регистрирате в раздел КАРИЕРИ на fraport-bulgaria.com и изпратите своята кандидатура не по-късно от 18.12.2017г! Само одобрените по документи ще получат покана за интервю!

 


Вътрешна
Само за служители на постоянен трудов договор към ФТСЕМ АД

“Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД – Летище Варна обявява вътрешен конкурс за позицията:

Заместник началник отдел

Отдел „Пътническо обслужване и карго“ летище Варна

 

Основни функции и задължения:

 

 • Ръководене и контролиране на цялостния работен процес в отдел ПОК;
 • Изготвяне на сменните графици на служителите в отдела;
 • Контролиране изпълнението на всички инструкции и нормативни документи;

 • Анализиране резултатите от работата в отдела;

 • Анализиране трудовото представяне на служителите в отдела;

 • Изготвяне и контролиране на бюджет за разходите за звената в отдела;

 • Осигуряване на необходимите материали и консумативи за работа във всички звена в отдела;

 • Извършване на ежедневен контрол на изпълнението на всички задължения на служителите в отдела.

 

Изисквания:

 • Висше образование;

 • Владеене на английски;

 • Минимум 5 години професионален опит в областта на авиацията;

 • Владеенето на чужди езици е предимство.

 

Ако виждате своя шанс за кариерно развитие в нашата компания, можете да кандидатствате, като се регистрирате в раздел КАРИЕРИ на fraport-bulgaria.com и изпратите своята кандидатура не по-късно от 05.12.2017г!

 

УСПЕХ!


Външна

“Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД – Летище Варна обявява прием на документи за временна позиция на граждански договор :

РАБОТНИК СНЕГОПОЧИСТВАНЕ

 

 Oсновни задължения

 • Извършване на ръчно снегопочистване в обществена зона (спирки, подходи, тротоарни зони)
   

   

Изисквания

 • Средно образование

 • Психически и физически здрав

Можете да кандидатствате, като се регистрирате в раздел КАРИЕРИ на fraport-bulgaria.com и изпратите своята кандидатура не по-късно от 12.12.2017г!

УСПЕХ!


1