Тук можете да откриете активни обяви за работа във "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт"АД, отнасящи се до постоянна и сезонна заетост, както и информация за стажантската програма, която дружеството провежда всяка година.


Външна
 
“Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД - летище Варна, обявява прием на документи за позиция "Ръководител на проекти".

Основни задължения:

* Ръководи управлението на проекти и е отговорен за постигане на целите на водените проекти;
* Изготвя бюджети и план-графици свързани с инвестиционната програма;
* Координира и ръководи дейности по изпълнението на проекти (проучване, проектиране, съгласуване с институциите, строителство/инсталация, въвеждане в експлоатация) на Летище Бургас и Летище Варна;
* Следи спазването на план-графиците и бюджетите на ръководените проекти на Летище Бургас и Варна, следвайки процедурите за актуализация и отчет;
* Участва в координирането на необходимите дейности с ръководствата на летищата и другите отдели в компанията;
* Изготвя технически задания към различните контрагенти участващи в реализацията на инвестиционните проекти;
* Участва в подготовката и провеждането на тръжни процедури – обществени поръчки;
* Съдейства на другите членове на екипа при планирането, управлението и документирането на ръководените от тях проекти;
* Подготвя отчети за прекия ръководител и Управителния съвет;
* Координира дейностите на Независимия строителен надзор и на други консултанти по време на проектирането, строителните работи и въвеждането в експлоатация на обектите.

Изисквания:

* Висше техническо образование /спец. „Пътно строителство“, „Строителство на сгради и съоръжения“ или „Геодезия“.,
* Владеене на английски;
* Професионален опит: минимум 5 години след дипломиране в реализирането на проекти /проучване, планиране, проектиране и контрол на строителството;
* Познания на тръжни процедури в строителството и процедурите по ЗОП;
* Компютърна грамотност- Microsoft Office и AutoCAD.


Ако виждате своя шанс за кариерно развитие изпратите своята кандидатура не по-късно от 27.09.2017г! Само одобрените по документи ще получат покана за интервю.

Външна
Младши ръководител на проекти
“Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД - летище Варна, обявява прием на документи за позиция "Младши ръководител на проекти"

Основни задължения:

* Участва в управлението на проекти и е отговорен за постигане на целите на водените проекти;
* Участва в проучвания за концептуални и идейни проекти (технически решения) в сферата на гражданското и летищно строителство
* Участва в изготвянето на бюджети и план-графици свързани с проекти от инвестиционната програма на дружеството;
* Координира и ръководи дейности по изпълнението на проекти (проучване, проектиране, съгласуване с институциите, строителство/инсталация, въвеждане в експлоатация) на Летище Варна и Летище Бургас;
* Следи спазването на план-графиците и бюджетите на ръководените инвестиционни проекти на Летище Варна, следвайки процедурите за актуализация и отчет;
* Участва в координирането на необходимите дейности с ръководствата на летищата и другите отдели в компанията;
* Участва в подготовката и провеждането на тръжни процедури – обществени поръчки;
* Съдейства на другите членове на екипа при планирането, управлението и документирането на ръководените от тях проекти;
* Подготвя отчети за прекия ръководител;
* Координира дейностите на Независимия строителен надзор и на други консултанти по време на проектирането, строителните работи и въвеждането в експлоатация на обектите.


Изисквания:

* Висше техническо образование /Строителен инженер или Архитект;
* Владеене на английски;
* Професионален опит минимум 2 години след дипломиране в проектантско бюро, ПТО или инженер/архитект на обект
* Компютърна грамотност- много добро владеене на Microsoft Office и AutoCAD.


Ако виждате своя шанс за кариерно развитие в нашата компания, можете да кандидатствате, като изпратите своята кандидатура не по-късно от 27.09.2017! Само одобрените по документи ще получат покана за интервю.

Външна

Шофьор над 12 тона

Летище Варна

Позицията е предназначена за  кандидати без опит в авиацията. Компанията предлага обучение преди активния летен сезон, като за времето, което е необходимо да се отдели е предвидено допълнително възнаграждение!

 

Oсновни задължения

 • Проверява и приема в присъствието на отговорника на смяна освобождаващите се от предходната работна смяна машини;

 • Участва в аварийно-спасителните работи,както и в тренировъчните действия;

 • Участва в почистването и подготовката на ПИК, ПР и перон за нормални полети;

 • По време на работа с машините следи за нормалната работа на двигателя и използваните помощни агрегати;

 • Следи за закрепването на помощните принадлежности и товара. При поява на техническа неизправност по самолетообслужващата техника (СОТ) уведомява прекия си ръководител;

 • Получава и попълва документи, свързани с работата на МПС и СОТ;

 • Работи с всички машини и средства, експлоатирани в звено “Перонно обслужване” за осигуряване на взаимозаменяемост на хора и средства;

 • Носи отговорност за безопасното качване и слизане на пътниците от автобуса, контролирайки преминаването им от салона за пътници до превозното средство и не допуска отдалечаването им от автобуса;

 • Извършва трансфер на пътнически багаж от хотела до летище.

   

Изисквания

 • Образование средно /предимство е техническо образование;

 • Свидетелство за правоуправление на МПС кат. CE и ДЕ;

 • Професионален опит минимум 3 години като водач на МПС с кат. СЕ и ДЕ

 

Ако виждате своя шанс за кариерно развитие в нашата компания, можете да кандидатствате, като се регистрирате в раздел КАРИЕРИ на fraport-bulgaria.com и изпратите своята кандидатура не по-късно от 24.05.2017г!

УСПЕХ!


1