Тук можете да откриете активни обяви за работа във "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт"АД, отнасящи се до постоянна и сезонна заетост, както и информация за стажантската програма, която дружеството провежда всяка година.


Външна

“Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД – Летище Бургас обявява конкурс за постоянна позиция:

          СГРПБ/Организатор събиране на такси и свръх багаж

                                отдел „Пътническо обслужване“

 

Oсновни задължения:

 • Изпълнява условията за обслужване на отделните авиокомпании и своевременно се информира за настъпили промени;

 • Обслужва пътниците според инструкциите на превозвача, включително и при закъснение или анулиран полет;

 • Приема парични суми , връща ресто и издава документи, които авиокомпанията предоставя за издадените билети и допълнителни услуги;

 • Отчита касовата наличност,като проверява фактическата наличност и паричните суми с касовия остатък;

 • Извършва посредническа дейност при обслужване на редовните авиокомпании като спазва стандартите и процедурите;

 • Извършва разплащания по предварително оформени от упълномощени лица приходно-разходни документи; изготвя дневни и месечни отчети;

 • Изготвя месечни отчети към авиокомпаниите и изпраща необходимата документация до прекия си ръководител;

 • Отговаря за отчетността на документите и се уверява, че цялата информация се предава редовно и правилно към съответните отдели;

 • Носи материална отговорност за събирането и приемането, съхранението и предаването на финансови средства;

 • При застъпване на дежурство се запознава с полетите , които трябва да обслужи като СГРПБ, работи бързо и точно сPNL и внася коректните данни в записа на всеки пътник.

Изисквания:

 • Средно образование

 • Опит в авиацията е предимство

 • Английски език

 • Компютърни умения

 

Ако виждате своя шанс за кариерно развитие в нашата компания, можете да кандидатствате, като се регистрирате в раздел КАРИЕРИ на fraport-bulgaria.com и изпратите своята кандидатура не по-късно от 26.11.2017г! Само одобрените по документи ще получат покана за интервю!


Вътрешна
Само за служители на постоянен трудов договор към ФТСЕМ АД

“Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД – Летище Варна обявява вътрешен конкурс за позицията:

Заместник началник отдел

Отдел „Пътническо обслужване и карго“ летище Варна

 

Основни функции и задължения:

 

 • Ръководене и контролиране на цялостния работен процес в отдел ПОК;
 • Изготвяне на сменните графици на служителите в отдела;
 • Контролиране изпълнението на всички инструкции и нормативни документи;

 • Анализиране резултатите от работата в отдела;

 • Анализиране трудовото представяне на служителите в отдела;

 • Изготвяне и контролиране на бюджет за разходите за звената в отдела;

 • Осигуряване на необходимите материали и консумативи за работа във всички звена в отдела;

 • Извършване на ежедневен контрол на изпълнението на всички задължения на служителите в отдела.

 

Изисквания:

 • Висше образование;

 • Владеене на английски;

 • Минимум 5 години професионален опит в областта на авиацията;

 • Владеенето на чужди езици е предимство.

 

Ако виждате своя шанс за кариерно развитие в нашата компания, можете да кандидатствате, като се регистрирате в раздел КАРИЕРИ на fraport-bulgaria.com и изпратите своята кандидатура не по-късно от 05.12.2017г!

 

УСПЕХ!


Външна

“Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД – Летище Варна обявява прием на документи за позиция „Рентгенов оператор“ по заместване до завръщане на титуляра.

 

Рентгенов оператор

 

Основни задължения

 • Извършва проверка за сигурност в пункт за проверка на лица и пренасяните от тях вещи, като работи на различни позиции;

 • Извършва контрол на достъпа до зоните за сигурност;

 • Извършва проверка за сигурност на стоки предназначени за летище Варна и стоки предназначени за полета;

 • Извършва патрулиране, наблюдение и друг физически контрол..

 

Изисквания:

 • Средно образование;

 • Владеене на английски;

 • Сертификат за компетентност – „Служител по сигурността:, издаден от ГДГВА с право да изпълнява следните функции CONV 1, AC, HS 1, HS2

 • Минимум една година опит в авиационната сигурност.

   

Ако виждате своя шанс за кариерно развитие в нашата компания, можете да кандидатствате, като се регистрирате в раздел КАРИЕРИ на fraport-bulgaria.com и изпратите своята кандидатура не по-късно от 03.12.2017г!

 


1