Тук можете да откриете активни обяви за работа във "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт"АД, отнасящи се до постоянна и сезонна заетост, както и информация за стажантската програма, която дружеството провежда всяка година.


Вътрешна
Само за служители на постоянен трудов договор към ФТСЕМ АД

“Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД – Летище Бургас обявява вътрешен конкурс за:

Служител гише регистрация на пътници и багажи/Супервайзор

 

Основни задължения

 • Ръководи обслужването с локалната DCS и дриги системи за обработка на пътници и багажи;
 • Обработва и изпраща постъпилите телекси по SITA и e-mail;
 • Поставя приоритети на чекин агентите при обработка на пътниците и извеждането им към ВС;
 • Ръководи процеса на практическо обучение на сезония персонал за придобиване на достъп за самостоятелна работа;
 • Отговаря за обработката на специалните категории пътници;
 • Организира обслужването на пътници при нерегулярност.

 

Основни изисквания

 • Средно образование;

 • Владеене на английски език;

 • Владеенето на немски или руски език е предимство;

 • Минимум 3 години професионален опит в авиацията;

 • Преминати обучения по: PRM и Human factors, Passenger services and DGR

 

Ако виждате своя шанс за кариерно развитие в нашата компания, можете да кандидатствате, като се регистрирате в раздел КАРИЕРИ на fraport-bulgaria.com и изпратите своята кандидатура не по-късно от 31.03.2017г!

 

УСПЕХ!

 


Външна

Служител на гише за регистрация на пътници и багажи

летище Бургас

Позицията е предназначена за кандидати без опит в авиацията. Компанията предлага обучение преди активния летен сезон, като за времето, което е необходимо да се отдели е предвидено допълнително възнаграждение!

 

Основни задължения

 • Регистрира пътници и техния багаж за полет.За целта проверява документите за пътуването (билети и документи за самоличност), записва в специална система на всеки един пътник данни за пътуването;

 • Разпределя местата в самолета съгласно инструкциите на авиокомпанията и желанията на пътника;

 • Насочва пътниците към следващите пунктове за проверка и им дава подробна информация относно сигурността;

 • Следи за наличие на свръх багаж и насочва пътниците към мястото за заплащането му;

 • Извършва контрол на бордните карти и документите за самоличност на пътниците при отвеждането им от пътническия терминал към самолета;

 • Обслужва с уважение и търпение клиентите на летището.

 

Изисквания

 • Средно образование;

 • Отлично владеене на английски;

 • Владеенето на немски или руски език е предимство;

 • Компютърна грамотност.

   

  Ако виждате своя шанс за кариерно развитие в нашата компания, можете да кандидатствате, като се регистрирате в раздел КАРИЕРИ на fraport-bulgaria.com и изпратите своята кандидатура не по-късно от 31.03.2017г!


Външна

Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД – Летище Бургас обявява прием на документи за временна позиция за Сезон 2017 за "Работник товаро-разтоварна дейност".


Основни функции и отговорности:

Запознава се с разпределението на работата от ръководителя на производствената група;

* Знае разписанието за движението на самолетите и познава работният процес в отдел Перонно обслужване ;
* Товари и разтоварва багажи, карго, пратки и др. на въздухоплавателните средства;
* Оказва пълно съдействие на звено “Карго”;
* Изпълнява нарежданията на дежурния рампагент , относно начина на разпределение на товарите в различните типове въздухоплавателни средства;
* Спазва изискванията на авиокомпаниите, опериращи на летище Бургас, за разпределението на товарите;
* Участва в поддържането на ПИК, ПР, перон за осигуряване на нормална летателна дейност.


Изисквания:

* Средно образование
* Психически здрав

Ако желаете да бъдете част от нашия екип, можете да кандидатствате не по-късно от 31.03.2017г . 


Външна

Шофьор на Самолетообслужваща техника

летище Бургас

Позицията е предназначена за  кандидати без опит в авиацията. Компанията предлага обучение преди активния летен сезон, като за времето, което е необходимо да се отдели е предвидено допълнително възнаграждение!

 

Oсновни задължения

 • Товари, разтоварва и сортира багажи, карго пратки и др. на/от въздухоплавателно средство (ВС) и в сортировъчно хале.

 • Управлява самолетообслужваща техника (СОТ) при обслужване на ВС: Електрокар, Влекач, Самоходна багажна лента, Микробус.

 • По време на обслужването на ВС спазва инструкциите по разпределението на товара, дадени от Координатор Наземно Обслужване, отдел РАЛК.

 • Запознава се с разписанието за движението на самолетите и с разпределението на работата от ръководителя на производствената група по време на дежурството.

 • Получава и попълва документи, свързани с работата на МПС и самолетообслужваща техника (СОТ), както и документи, свързани с оперативната работа.

 

Изисквания

 • Средно образование

 • Свидетелство за правоуправление на МПС/категория "В".

 • Удостоверение за правоспособност за работа с мотокар и електрокар /предимство/

 

Ако виждате своя шанс за кариерно развитие в нашата компания, можете да кандидатствате, като се регистрирате в раздел КАРИЕРИ на fraport-bulgaria.com и изпратите своята кандидатура не по-късно от 31.03.2017г!


Външна

Шофьор на товарен автомобил

летище Бургас

Позицията е предназначена за  кандидати без опит в авиацията. Компанията предлага обучение преди активния летен сезон, като за времето, което е необходимо да се отдели е предвидено допълнително възнаграждение!

 

Oсновни задължения

 • Управлява самолетообслужваща техника (СОТ) и обслужва въздухоплавателни средства (ВС) с: Електрогенератор, Тоалетна кола, Водоноска, Специализиран автомобил за обслужване на пътници с намалена подвижност (Амбулифт), Микробус, Влекач, Самоходна багажна лента;

 • Запознава се с разписанието за движението на самолетите и с разпределението на работата от ръководителя на производствената група по време на дежурството;

 • Получава и попълва документи, свързани с работата на МПС и самолетообслужваща техника (СОТ);

 • При нужда извършва товаро-разтоварни дейности на багажи, карго пратки и др. на/от ВС.

 

 Изисквания

 • Средно образование;

 • Професионален опит: трудов стаж ,като водач на МПС/категория "С";

 • Свидетелство за управление на МПС кат. С.

 

Ако виждате своя шанс за кариерно развитие в нашата компания, можете да кандидатствате, като се регистрирате в раздел КАРИЕРИ на fraport-bulgaria.com и изпратите своята кандидатура не по-късно от 31.03.2017г!


Външна

Шофьор товарен автомобил над 12 тона

летище Бургас

Позицията е предназначена за  кандидати без опит в авиацията. Компанията предлага обучение преди активния летен сезон, като за времето, което е необходимо да се отдели е предвидено допълнително възнаграждение!

 

Oсновни задължения

 • Управлява МПС и самолетообслужваща техника (СОТ) при обслужване на въздухоплавателни средства (ВС) и пътници: Перонен автобус, Микробус, Специализиран автомобил за обслужване на пътници с намалена подвижност (Амбулифт);

 • Проверява и приема повереното му МПС и самолетообслужваща техника (СОТ);

 • Запознава се с разписанието за движението на самолетите и с разпределението на работата от ръководителя на производствената група по време на дежурството;

 • Получава и попълва документи, свързани с работата на МПС и СОТ;

 • Съпровожда пътниците между самолета и терминалните изходи;

 • При нужда участва в товаро-разтоварни дейности на багажи, карго пратки и др. на/от ВС.

 

Изисквания

 • Средно образование;

 • Професионален опит:Предимство е предишен опит и работа на Летище Бургас;

 • Свидетелство за правоуправление категория "D".

 

Ако виждате своя шанс за кариерно развитие в нашата компания, можете да кандидатствате, като се регистрирате в раздел КАРИЕРИ на fraport-bulgaria.com и изпратите своята кандидатура не по-късно от 31.03.2017г!

 

 

Oсновни задължения

 • Управлява МПС и самолетообслужваща техника (СОТ) при обслужване на въздухоплавателни средства (ВС) и пътници: Перонен автобус, Микробус, Специализиран автомобил за обслужване на пътници с намалена подвижност (Амбулифт);

 • Проверява и приема повереното му МПС и самолетообслужваща техника (СОТ);

 • Запознава се с разписанието за движението на самолетите и с разпределението на работата от ръководителя на производствената група по време на дежурството;

 • Получава и попълва документи, свързани с работата на МПС и СОТ;

 • Съпровожда пътниците между самолета и терминалните изходи;

 • При нужда участва в товаро-разтоварни дейности на багажи, карго пратки и др. на/от ВС.

 

Изисквания

 • Средно образование;

 • Професионален опит:Предимство е предишен опит и работа на Летище Бургас;

 • Свидетелство за правоуправление категория" D".

 

Ако виждате своя шанс за кариерно развитие в нашата компания, можете да кандидатствате, като се регистрирате в раздел КАРИЕРИ на fraport-bulgaria.com и изпратите своята кандидатура не по-късно от 31.03.2017г!

 


Външна

Контрольор по затоварване / Координатор наземно обслужване

летище Бургас

Позицията е предназначена за  кандидати без опит в авиацията. Компанията предлага обучение преди активния летен сезон, като за времето, което е необходимо да се отдели е предвидено допълнително възнаграждение!

 

Основни задължения

 • Ръководи и координира наземното обслужване на въздухоплавателно средство (ВС) по време на обработката на конкретен полет;

 • Комуникира с екипажа на ВС за обмен на информация, необходима за обслужване на полета и за изготвяне на съответната полетна документация;

 • Разпорежда се за предоставяне на необходимите средства и персонал за обслужване на ВС, както и следи за навременното и качествено предоставяне на услугите, договорени с авиокомпанията;

 • Поставя/отстранява спирачни столчета на гумите на ВС според схемата за съответния тип самолет;

 • Извършва визуален оглед след установяване и преди запуск на ВС (според схема) за неизправности и побитости по ВС;

 • Чрез Head set или знаците за комуникация осъществява връзка с екипажа по време назапуск на двигателите на ВС.

 

Изисквания

 • Средно образование;

 • Английски език;

 • Компютърна грамотност;

 • Свидетелство за управление на МПС, категория В;

 • Предимство е професионален опит в авиацията.

   

Ако виждате своя шанс за кариерно развитие в нашата компания, можете да кандидатствате, като се регистрирате в раздел КАРИЕРИ на fraport-bulgaria.com и изпратите своята кандидатура не по-късно от 31.03.2017г!


Външна

Рентгенов оператор

отдел "Сигурност" ЛЕТИЩЕ БУРГАС

 Основни задължения

 • Работа на пунктове за проверка на лица, техния ръчен багаж и МПС

 • Извършване на проверка на основанията за преминаване през пункта на лицата (проверка на пътническите документи и пропуски)

 • Наблюдение и оценка поведението на лицата и сигнализира за повишено внимание при проверката на определена категория лица

 • Следене за правилното поставяне на багажа върху транспортната лента на рентгена в съответствие с изискванията за получаване на ясно рентгеново изображение и дистанция между отделните багажи

 • Насочване на лицата за преминаване индивидуално през рамковия метал-детектор, при спазване на необходимата технологична дистанция и следи сигнализацията на метал-детекторната рамка

 • Извършване на ръчно претърсване на пътници и багажи;

 • Работа с рентгеновата апаратура

 • Извършване на проверка на МПС съгласно установена методология

 Изисквания

 • Средно образование

 • Владеене на английски

 • Немски или руски език – предимство;

 • Компютърна грамотност

Ако желаете да бъдете част от нашия екип, можете да кандидатствате не по-късно от 31.03.2017г.

УСПЕХ!


Външна

Организатор ВИП салон

Летище Варна

Позицията е предназначена за кандидати без опит в авиацията. Компанията предлага обучение преди активния летен сезон, като за времето, което е необходимо да се отдели е предвидено допълнително възнаграждение!

 

Oсновни задължения:

 • Осигурява високо качество и преференциално ВИП обслужване на всички клиенти, които резервират услугата, от момента на пристигането им на летището до момента на тяхното напускане;

 • Посреща и придружава до ВИП салона заминаващите пътници, получава багаж, гарантира бързо и преференциално преминаване през проверки за сигурност и паспортен контрол, координира превоза на пътниците с подсигурен специализиран ВИП транспорт и придружава пътниците до самолета;

 • Придружава със специализиран ВИП транспорт пристигащите пътници, осигурява бързо и преференциално преминаване през паспортен контрол, обработване на багаж и митнически контрол, изчаква и взема багаж и придружава пътниците до определените за паркиране ВИП места;

 • Осигурява отлично обслужване във ВИП салона, като отговаря за наличието на всички консумативи, уреди и предлагани храни и напитки да бъдат в отлично състояние.

   

Изисквания:

 • Средно образование;

 • Свободно владеене на руски език;

 • Предимство е владеенето на английски език;

 • Компютърна грамотност;

 • Свидетелство за правоуправление на МПС, кат. “В”;

 • Предимство е професионален опит на подобна позиция.

   

Ако виждате своя шанс за кариерно развитие в нашата компания, можете да кандидатствате, като се регистрирате в раздел КАРИЕРИ на fraport-bulgaria.com и изпратите своята кандидатура не по-късно от 31.03.2017г!


Външна

 “Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД – Летище Бургас обявява прием на документи за позстоянна позиция:

Автомонтьор

 

Основни задължения:

 • Цялостна поддръжка на самолетообслужващата техника, специализираните технически средства, автомобили и кари;

 • Следите за техническата изправност и експлоатационната готовност на техниката;

 • Извършвате качествени технически обслужвания, текущи и аварийни ремонти на електро оборудване;

 • Поддържате в постоянна изправност, предоставените за работа машини, инструменти и съоръжения;

 • Спазвате изискванията на технологичната карта от завода производител за поддръжка и ремонт на техническите средства.

   

  Изисквания:

   

 • Средно техническо образование

 • Опит в областта на диагностиката и ремонта на автомобилни ел. системи мин. 2 години

Ако желаете да бъдете част от нашия екип, можете да кандидатствате не по-късно от 26.03.2017г.


1 2 3